​Asger Lund-Sørensen

Universitetslektor, kommitteret

E-mail als@fjelsted.com

Medlem af:

Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Juridisk Forening

Nordisk Administrativt Forbund

Virksomhedsområde:

Forvaltningsret

Offentlig ansættelses- og afskedigelsesret

Statsforfatningsret

Sprog:

Engelsk og skandinaviske sprog

Adresser

Fjelsted & Partners

Langs Hegnet 37 - 2800 Kgs. Lyngby

Tornebuskegade 9, 1.TH - 1131 København K​

Kontaktinformation

Tlf.: 33 13 99 99

E-mail: hf@fjelsted.com

CVR: 89258715

Certificeret af:​